مخازن حمل

مخازن حمل

در انواع يک و دو جداره در ظرفیت های 500 الی 24000 لیتر.