نوین استیل

سيستم CIP

  • 0
  • Mahdi Hejazi
  • یک سال قبل
  • 2017/4/21
سيستم CIP

دقت در گند زدائی مسیر عبور شیر و سایر نوشیدنی ها با برنامه منظم شستشو از مهمترین ویژگی های رسیدن به محصولات بهداشتی با ماندگاری طولانی بوده

دقت در گند زدائی مسیر عبور شیر و سایر نوشیدنی ها با برنامه منظم شستشو از مهمترین ویژگی های رسیدن به محصولات بهداشتی با ماندگاری طولانی بوده که بون استفاده از اتوماسیون مجموعه های CIP امکان پذیر نمی باشد.در این راستا ما همگام با فن آوری روز جهانی اقدام به طراحی و ساخت مجموعه های کامل برای ظرفیت های متفاوت با قابلیت تنظیم اتوماتیک غلظت محموله های شستشو ، امکان تغییر زمان بندی ، انکان را اندازی از راه دور و اینترلاک آن باسیستم های مجاور و ... نموده ایم.
مطلب مرتبطی یافت نشد.