شیر سردکن

شیر سردکن

ساخت انواع شیر سردکن با ظرفیت های مختلف از 200 الی 3000 لیتر.