هموژنایزر

سیستم همگن سازی یا هموژنیزاسیون که در دو مدل تک مرحله¬ای و دو مرحله¬ای در ظرفیت¬های متفاوت (500 الی 5000 لیتر) طراحی و تولید می¬شود.