پاستوريزاتور 1396/2/1
پاستوريزاتور

طراحی و ساخت پاستوریزاتورهای صفحه ای و لوله ای با ظرفیت های مختلف از200 الی 10000 لیتر برای تولیدات شیر، ماست، بستنی، خامه ،آبمیوه و آب معدنی...

ادامه مطلب
1