سردخانه و گرم خانه

طراحی، ساخت و راه اندازی انواع سردخانه­ها با دمای زیر صفر و بالای صفر جهت نگهداری محصولاتی نظیر فرآورده­های لبنی، پروتئینی و گوشتی، میوه­جات و ... . به علاوه طراحی و ساخت سردخانه و گرم­خانه به صورت یکجا برای محصولاتی نظیر ماست و ... .