سیستم PHE

این دستگاه در فرآیندهای تبادل حرارتی غیر مستقیم جهت سرد کردن یا گرم کردن محصولات استفاده می­شود که در صنایع غذایی، لبنی، دارویی و شیمیایی مورد استفاده قرار می­گیرد.